کولر، دستگاه کولر، دستگاه کولر صنعتی، کولر صنعتی، کولر صنعتی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ, کولر آبی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ آبی, کولر فن سانتریفوژ, فن سانتریفوژ کولر, کولر کارگاهی، فن، هواکش، هوا کش، فن کولر، هواکش کولر، فن صنعتی، هواکش صنعتی، خنک کننده، کولر خنک کننده، خنک کننده صنعتی، فن خنک کننده، فن کولر، کولر فن، هوا خنک، هوای خنک، کولر خنک

کولر صنعتی سهند هواساز

نیاز شما چیست؟

آیا به دنبال یک خنک کننده صنعتی با قدرت سرمایش بالا می‌گردید؟ کولر صنعتی آیا فضای صنعتی شما بزرگ و خنک سازی آن دشوار است؟ آیا کارگاه و سوله یا کارخانه صنعتی شما در تابستان دارای گرمای غیر قابل تحمل است؟ آیا در گلخانه شما به علت وجود حرارت بالا و رطوبت زیاد در تابستان تولید با مشکل مواجه می‌شود؟ آیا در سالن پرورش قارچ خوراکی خود برای تامین برودت مورد نیاز برای شوک سرمایی با مشکل مواجه هستید؟ آیا میزان حرارت شما در مرغداری بیش از حد است؟ آیا بازدهی و ضریب تبدیل سالن مرغداری شما به دلیل وجود دستگاه های برودتی غیر کار آمد و سرما ساز های نامناسب پایین است؟

راه حل سهند هواساز برای شما

کولر های صنعتی شرکت سهند هواساز با ظرفیت مناسب و در شرایط ایده آل می‌توانند دمای خشک هوای عبوری را تا حد دمای مرطوب کاهش دهند که این دما در تهران معمولاً 21 درجه است و در اوقات مختلف کمی تغییر می‌کند. این نوع از کولر به عنوان سیستم سرمایش تبخیری با اخذ گرمای محسوس از هوای عبوری موجب افزایش گرمای نهان هوا می‌شود، در نتیجه تعویض هوا نقش عمده ای در کاهش دمای این نوع کولر دارد.
کولرهای صنعتی اگر چه شبیه کولرهای آبی موجود در بازار هستند اما از نظر عملکرد تفاوت چشمگیر و محسوسی با آنها دارند.
در مقایسه بین کولر صنعتی و سایر سیستم های سرمایش تبخیری مثل ایرواشر، کولر صنعتی از صرفه اقتصاد بالاتری برخوردار است. این در حالی است که کیفیت سرمایش آنها یکسان است. کولر صنعتی در قیاس با سایر سیستم های سرمایش تراکمی مثل پکیج و چیلر و هواساز، با وجود کیفیت پایین تر هوا (ایجاد رطوبت بالا) به دلیل صرفه اقتصادی بسیار بالا به طور عمده مورد استفاده قرار می گیرد.
در نهایت می توان گفت کولر صنعتی آبی بهترین وسیله سرمایشی برای مناطق خشک است. كولر صنعتی با پد سلولزی علاوه بر قدرت خنک کنندگی بیشتر به دلیل استفاده از پد سلولزى به جای پوشال مانع انتقال قارچ و باكترى به داخل محیط می‌گردد. همچنین نصب توری بر روی پدهای سلولزی کولر صنعتی برای امنیت و دوام بیشتر پدها صورت می‌گیرد.

دانلود کاتالوگ کولر صنعتی (مشخصات فنی کولر صنعتی)

دانلود کاتالوگ فایل PDF کاتالوگ مشخصات فنی کولر صنعتی آبی (مدل سال 97 - 2018)
دانلود کاتالوگ فایل WORD کاتالوگ مشخصات فنی کولر صنعتی آبی (مدل سال 97 - 2018)
دانلود کاتالوگ مشخصات فنی کولر صنعتی، کولر آبی صنعتی، کاتالوگ کولر صنعتی ابی، دانلود کاتالوگ کولر آبی، مشخصات فنی کولر آبی کاتالوگ کولر صنعتی, دانلود کاتالوگ مشخصات فنی کولر صنعتی، کولر آبی صنعتی، کاتالوگ کولر صنعتی ابی، دانلود کاتالوگ کولر آبی، مشخصات فنی کولر آبی کاتالوگ کولر صنعتی، دانلود کاتالوگ کولر صنعتی آبی، کاتالوگ کولر صنعتی آبی، دانلود کولر صنعتی آبی سلولزی پوشالی پوشال دار، کولر صنعتی سلولزی

گالری فیلم و عکس کولر های صنعتی سهند هواساز

کولر، دستگاه کولر، دستگاه کولر صعتی، کولر صنعتی، کولر صنعتی 25000، کولر 25000، کولر صنعتی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ, کولر آبی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ آبی, کولر فن سانتریفوژ, فن سانتریفوژ کولر, کولر کارگاهی، فن، هواکش، هوا کش، فن کولر، هواکش کولر، فن صنعتی، هواکش صنعتی، خنک کننده، کولر خنک کننده، خنک کننده صنعتی، فن خنک کننده، فن کولر، کولر فن، هوا خنک، هوای خنک، کولر خنک کولر، کولر صنعتی، کولر کارخانه، دستگاه کولر صنعتی، دستگاه کولر آبی، کولر آبی، کولر آبی صنعتی، دستگاه کولر صنعتی آبی، کولر کارگاهی، فن، هواکش، هوا کش، فن کولر، هواکش کولر، فن صنعتی، هواکش صنعتی، خنک کننده، کولر خنک کننده، خنک کننده صنعتی، فن خنک کننده، فن کولر، کولر فن، هوا خنک، هوای خنک، کولر خنک کولر، کولر صنعتی، کولر کارخانه، کولر صنعتی پوشال دار، دستگاه کولر صنعتی، دستگاه کولر آبی، کولر آبی، کولر آبی صنعتی، دستگاه کولر صنعتی آبی، کولر کارگاهی، فن، هواکش، هوا کش، فن کولر، هواکش کولر، فن صنعتی، هواکش صنعتی، خنک کننده، کولر خنک کننده، خنک کننده صنعتی، فن خنک کننده، فن کولر، کولر فن، هوا خنک، هوای خنک، کولر خنک کولر، دستگاه کولر، دستگاه کولر صعتی، کولر صنعتی، کولر کارگاهی، فن، هواکش، هوا کش، فن کولر، هواکش کولر، فن صنعتی، هواکش صنعتی، خنک کننده، کولر خنک کننده، خنک کننده صنعتی، فن خنک کننده، فن کولر، کولر فن، هوا خنک، هوای خنک، کولر خنک کولر، دستگاه کولر، دستگاه کولر صعتی، کولر صنعتی، کولر صنعتی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ, کولر آبی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ آبی, کولر فن سانتریفوژ, فن سانتریفوژ کولر, کولر کارگاهی، فن، هواکش، هوا کش، فن کولر، هواکش کولر، فن صنعتی، هواکش صنعتی، خنک کننده، کولر خنک کننده، خنک کننده صنعتی، فن خنک کننده، فن کولر، کولر فن، هوا خنک، هوای خنک، کولر خنک کولر، دستگاه کولر، دستگاه کولر صعتی، کولر صنعتی، کولر صنعتی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ, کولر آبی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ آبی, کولر فن سانتریفوژ, فن سانتریفوژ کولر, کولر کارگاهی، فن، هواکش، هوا کش، فن کولر، هواکش کولر، فن صنعتی، هواکش صنعتی، خنک کننده، کولر خنک کننده، خنک کننده صنعتی، فن خنک کننده، فن کولر، کولر فن، هوا خنک، هوای خنک، کولر خنک کولر، دستگاه کولر، دستگاه کولر صعتی، کولر صنعتی، کولر صنعتی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ, کولر آبی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ آبی, کولر فن سانتریفوژ, فن سانتریفوژ کولر, کولر کارگاهی، فن، هواکش، هوا کش، فن کولر، هواکش کولر، فن صنعتی، هواکش صنعتی، خنک کننده، کولر خنک کننده، خنک کننده صنعتی، فن خنک کننده، فن کولر، کولر فن، هوا خنک، هوای خنک، کولر خنک کولر صنعتی آبی، فروش عمده کولر صنعتی، تولید کولر صنعتی، حمل کولر صنعتی، بارگیری کولر صنعتی، کولر صنعتی آکسیال، کولر صنعتی سانریفوژ، کولر آبی صنعتی کولر صنعتی، فروش عمده کولر صنعتی، تولید کولر صنعتی، حمل کولر صنعتی، بارگیری کولر صنعتی، کولر صنعتی سانریفوژ، کولر صنعتی اکسیال، کولر آبی صنعتی، کولر صنعتی آبی کولر صنعتی، فروش عمده کولر صنعتی، تولید کولر صنعتی، حمل کولر صنعتی، بارگیری کولر صنعتی، کولر صنعتی آکسیال، کولر صنعتی سانریفوژ، کولر صنعتی آبی، کولر آبی صنعتی کولر صنعتی، کولر آبی صنعتی، کولر صنعتی آبی، فروش عمده کولر صنعتی، تولید کولر صنعتی، حمل کولر صنعتی، بارگیری کولر صنعتی، کولر صنعتی آکسیال، کولر صنعتی سانریفوژ، کولر صنعتی آبی، کولر آبی صنعتی کولر، دستگاه کولر، دستگاه کولر صنعتی، کولر صنعتی، کولر صنعتی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ, کولر آبی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ آبی, کولر فن سانتریفوژ, فن سانتریفوژ کولر, کولر کارگاهی، فن، هواکش، هوا کش، فن کولر، هواکش کولر، فن صنعتی، هواکش صنعتی، خنک کننده، کولر خنک کننده، خنک کننده صنعتی، فن خنک کننده، فن کولر، کولر فن، هوا خنک، هوای خنک، کولر خنک
برای هرگونه مشاوره و پرسش از کارشناسان فنی و سفارش محصول با شماره 55029125-021 تماس بگیرید.
همچنین میتوانید در ساعات غیر اداری در تلگرام به شماره 09122586618 پیغام دهید.

کولر صنعتی

دستگاه کولر صنعتی آبی مدل فولی تسمه (بی صدا)

کولر، دستگاه کولر، دستگاه کولر صعتی، کولر صنعتی، کولر صنعتی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ, کولر آبی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ آبی, کولر فن سانتریفوژ, فن سانتریفوژ کولر, کولر کارگاهی، فن، هواکش، هوا کش، فن کولر، هواکش کولر، فن صنعتی، هواکش صنعتی، خنک کننده، کولر خنک کننده، خنک کننده صنعتی، فن خنک کننده، فن کولر، کولر فن، هوا خنک، هوای خنک، کولر خنک

مشخصات فنی

 1. راندمان کولر صنعتی بسیار بالا با مصرف انرژی بسیار اندک: کم مصرف ترین مدل کولر آبی موجود در بازار
 2. دستگاه کولر صنعتی با فن فولی تسمه پره استیل برای اماکنی که نیاز به صدای کم دارند.
 3. کولر صنعتی فولی تسمه در چهار توان و مدل:
  • کولر صنعتی 11000
  • کولر صنعتی 18000
  • کولر صنعتی 25000
  • کولر صنعتی 50000
 4. میزان هوادهی کولر صنعتی فولی تسمه در چهار مدل شامل:
  • در مدل کولر صنعتی 11000 به میزان 11000 CFM متر مکعب در ساعت
  • در مدل کولر صنعتی 18000 به میزان 18000 CFM متر مکعب در ساعت
  • در مدل کولر صنعتی 25000 به میزان 25000 CFM متر مکعب در ساعت
  • در مدل کولر صنعتی 50000 به میزان 50000 CFM متر مکعب در ساعت
 5. کولر آبی صنعتی فولی تسمه دارای یک دریچه خروجی هوا با قابلیت کانال کشی
 6. دریچه عریض کولر آبی صنعتی برای ایجاد حجم هوای مطلوب و کانال کشی جداگانه
 7. صدای بسیار کم کولر صنعتی مناسب و منطبق با فضاهای صنعتی
 8. بدنه کولر صنعتی جنس ورق گالوانیزه مرغوب با ضخامت 2 میلی متر
 9. شاسی کولر صنعتی از آهن نبشی با استحکم فوق العاده بالا
 10. پمپ صنعتی و لوله کشی مناسب برای آب رسانی شبکه خنک کننده کولر
 11. شبکه خنک کننده کولر با پد سلولزی تبخیری 10 سانتیمتر یا پوشال صنوبر درجه یک
 12. درب های کشویی کولر برای تعویض آسان پوشال یا پد سلولزی کولر صنعتی آبی
 13. انتخاب شبکه خنک کننده کولر صنعتی (سلولزی یا پوشال) طبق سفارش مشتری
 14. مخزن و تشت آب کولر آبی صنعتی از جنس گالوانیزه مقاوم در برابر پوسیدگی
 15. رنگ بدنه کولر دو دست رنگ کامل اپوکسی همراه با عملیات زیرسازی بدنه کولر صنعتی
 16. فضای سرمایش کولر صنعتی آبی:
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 11000 مناسب فضای 1100 متر مکعب
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 18000 مناسب فضای 1800 متر مکعب
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 25000 مناسب فضای 2500 متر مکعب
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 50000 مناسب فضای 4500 متر مکعب
  توجه: این فضای سرمایش تقریبی است و با توجه به محیط استفاده و آب و هوای اقلیمی متفاوت است. در این زمینه قبل از سفارش و انتخاب مدل می‌توانید با کارشناسان فنی سهند هواساز مشورت فرمایید: 55029125-021
 17. الکتروموتور کولر ساخت موتوژن یا کایجلی چین طبق سفارش مشتری
 18. مصرف برق بسیار پایین و راندمان انرژی بالا برای صرفه جویی در مصرف برق
 19. قابلیت نصب اینورتر بر روی کولر صنعتی آبی برای تغییر دور فن کولر
 20. اینورتر سفارشی مدل kinco تکنولوژی امریکا و IGBT آلمان با 18 ماه گارانتی
 21. قابلیت نصب دستگاه تنظیم درجه حرارت برای اتوماسیون کولر صنعتی

مصارف و کاربرد کولر صنعتی

 • کولر آبی فولی تسمه مناسب فضاهای صنعتی که نیاز به صدای کم دارند
 • کولر صنعتی کارخانجات و کولر کارخانه ها با فضای بزرگ
 • کولر صنعتی گلخانه و سالن قارچ برای تنظیم دما در نقاط گرم و حاره
 • کولر آبی کارگاه و سوله های بزرگ و کوچک
 • کولر آبی مناسب گلخانه، مرغداری، دامداری، دامپروری و...
 • سیستم سرمایش سالن های بزرگ و فضاهای صنعتی
 • تجهیزات سرمایش و اتوماسیون صنعتی کارخانجات
 • کولر کارگاهی، کولر کارخانه ای، کولر سوله ها، کولر فروشگاه و سالن های بزرگ و...

ویژگی ها

 • صدای بسیار پایین کولر صنعتی آبی فولی تسمه
 • پرتاب هوا عالی، خنک سازی فوق العاده کولر صنعتی آبی
 • دارای یک سال گارانتی از تاریخ فروش با برگه ضمانت
 • ده سال خدمات پس از فروش کولر صنعتی آبی در سراسر ایران
 • عضویت در سامانه مشتریان سهند هواساز و پیگیری 24 ساعته مراحل سفارش

نحوه سفارش و خرید کولر صنعتی فولی تسمه

برای سفارش کولر صنعتی آبی سهند هواساز مدل C1 می‌توانید با ما تماس بگیرید. (شماره تماس 55029125-021) کارشناسان ما صمیمانه پذیرای سوالات و آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره به موارد و مصارف صنعتی مورد نیاز شما مشتریان گرامی هستند.

جدول مشخصات فنی کولر آبی صنعتی فولی تسمه

ظرفیت کولر صنعتی هوادهی (متر مکعب ساعت) توان مصرفی (کیلو وات) طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) وزن (kg)
11000 11 2.5 105 105 130 145
18000 18 4 143 143 168 365
25000 25 5.5 166 160 183 420
50000 50 11 225 172 245 700

کولر صنعتی

دستگاه کولر آبی صنعتی فن سانتریفوژ مدل CS2

کولر، دستگاه کولر، دستگاه کولر صعتی، کولر صنعتی، کولر صنعتی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ, کولر آبی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ آبی, کولر فن سانتریفوژ, فن سانتریفوژ کولر, کولر کارگاهی، فن، هواکش، هوا کش، فن کولر، هواکش کولر، فن صنعتی، هواکش صنعتی، خنک کننده، کولر خنک کننده، خنک کننده صنعتی، فن خنک کننده، فن کولر، کولر فن، هوا خنک، هوای خنک، کولر خنک

مشخصات فنی

 1. راندمان کولر صنعتی بسیار بالا با مصرف انرژی بسیار اندک: کم مصرف ترین مدل کولر آبی موجود در بازار
 2. دستگاه کولر صنعتی با فن سانتریفوژ پره استیل
 3. کولر صنعتی سانتریفوژ در چهار توان و مدل:
  • کولر صنعتی 11000
  • کولر صنعتی 18000
  • کولر صنعتی 25000
  • کولر صنعتی 50000
 4. میزان هوادهی کولر صنعتی سانتریفوژ در چهار مدل شامل:
  • در مدل کولر صنعتی 11000 به میزان 11000 CFM متر مکعب در ساعت
  • در مدل کولر صنعتی 18000 به میزان 18000 CFM متر مکعب در ساعت
  • در مدل کولر صنعتی 25000 به میزان 25000 CFM متر مکعب در ساعت
  • در مدل کولر صنعتی 50000 به میزان 50000 CFM متر مکعب در ساعت
 5. دارای یک دریچه خروجی هوا با قابلیت کانال کشی
 6. دریچه عریض کولر برای ایجاد حجم هوای مطلوب و کانال کشی جداگانه
 7. صدای بسیار کم کولر صنعتی مناسب و منطبق با فضاهای صنعتی
 8. بدنه کولر صنعتی جنس ورق گالوانیزه مرغوب با ضخامت 2 میلی متر
 9. شاسی کولر صنعتی از آهن نبشی با استحکم فوق العاده بالا
 10. پمپ صنعتی و لوله کشی مناسب برای آب رسانی شبکه خنک کننده
 11. شبکه خنک کننده پد سلولزی تبخیری 10 سانتیمتر یا پوشال صنوبر درجه یک
 12. درب های کشویی کولر برای تعویض آسان پوشال یا پد سلولزی کولر صنعتی آبی
 13. انتخاب شبکه خنک کننده کولر صنعتی (سلولزی یا پوشال) طبق سفارش مشتری
 14. مخزن و تشت آب کولر آبی از جنس گالوانیزه مقاوم در برابر پوسیدگی
 15. رنگ بدنه کولر دو دست رنگ کامل اپوکسی همراه با عملیات زیرسازی بدنه کولر
 16. فضای سرمایش کولر صنعتی آبی:
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 11000 مناسب فضای 1100 متر مکعب
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 18000 مناسب فضای 1800 متر مکعب
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 25000 مناسب فضای 2500 متر مکعب
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 50000 مناسب فضای 4500 متر مکعب
  توجه: این فضای سرمایش تقریبی است و با توجه به محیط استفاده و آب و هوای اقلیمی متفاوت است. در این زمینه قبل از سفارش و انتخاب مدل می‌توانید با کارشناسان فنی سهند هواساز مشورت فرمایید: 55029125-021
 17. الکتروموتور کولر ساخت موتوژن یا کایجلی چین طبق سفارش مشتری
 18. مصرف برق بسیار پایین و راندمان انرژی بالا برای صرفه جویی در مصرف برق
 19. قابلیت نصب اینورتر بر روی کولر صنعتی آبی برای تغییر دور فن کولر
 20. اینورتر سفارشی مدل kinco تکنولوژی امریکا و IGBT آلمان با 18 ماه گارانتی
 21. قابلیت نصب دستگاه تنظیم درجه حرارت برای اتوماسیون کولر صنعتی

مصارف و کاربرد کولر صنعتی

 • کولر آبی سانتریفوژ مناسب فضاهای صنعتی
 • کولر صنعتی کارخانجات و کولر کارخانه ها با فضای بزرگ
 • کولر صنعتی گلخانه و سالن قارچ برای تنظیم دما در نقاط گرم و حاره
 • کولر آبی کارگاه و سوله های بزرگ و کوچک
 • کولر آبی مناسب گلخانه، مرغداری، دامداری، دامپروری و...
 • سیستم سرمایش سالن های بزرگ و فضاهای صنعتی
 • تجهیزات سرمایش و اتوماسیون صنعتی کارخانجات
 • کولر کارگاهی، کولر کارخانه ای، کولر سوله ها، کولر فروشگاه و سالن های بزرگ و...

ویژگی ها

 • صدای بسیار پایین کولر صنعتی آبی
 • پرتاب هوا عالی، خنک سازی فوق العاده کولر صنعتی
 • دارای یک سال گارانتی از تاریخ فروش با برگه ضمانت
 • ده سال خدمات پس از فروش کولر صنعتی آبی در سراسر ایران
 • عضویت در سامانه مشتریان سهند هواساز و پیگیری 24 ساعته مراحل سفارش

نحوه سفارش و خرید کولر صنعتی

برای سفارش کولر صنعتی آبی سهند هواساز مدل C1 می‌توانید با ما تماس بگیرید. کارشناسان ما صمیمانه پذیرای سوالات و آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره به موارد و مصارف صنعتی مورد نیاز شما مشتریان گرامی هستند.

جدول مشخصات فنی کولر آبی صنعتی با فن سانتریفوژ

ظرفیت کولر صنعتی هوادهی (متر مکعب ساعت) توان مصرفی (کیلو وات) طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) وزن (kg)
11000 11 2.5 105 105 130 145
18000 18 4 143 143 168 365
25000 25 5.5 166 160 183 420
50000 50 11 225 172 245 700

کولر صنعتی

دستگاه کولر صنعتی آبی فن آکسیال طرح CA2

کولر، کولر صنعتی آبی، دستگاه کولر، دستگاه کولر صنعتی، کولر صنعتی، کولر کارگاهی، فن، هواکش، هوا کش، فن کولر، هواکش کولر، فن صنعتی، هواکش صنعتی، خنک کننده، کولر خنک کننده، خنک کننده صنعتی، فن خنک کننده، فن کولر، کولر فن، هوا خنک، هوای خنک، کولر خنک

مشخصات فنی

 1. راندمان کولر آبی صنعتی بسیار بالا با اتلاف بسیار کم انرژی
 2. دستگاه کولر صنعتی آبی فن آکسیال با پره تمام استیل
 3. کولر صنعتی طرح CA2 در چهار مدل:
  • کولر صنعتی 13000
  • کولر صنعتی 18000
  • کولر صنعتی 25000
  • کولر صنعتی 50000
 4. میزان هوادهی کولر صنعتی طرح CA2 در چهار مدل شامل:
  • در مدل کولر صنعتی 13000 به میزان 13000 CFM متر مکعب در ساعت
  • در مدل کولر صنعتی 18000 به میزان 18000 CFM متر مکعب در ساعت
  • در مدل کولر صنعتی 25000 به میزان 25000 CFM متر مکعب در ساعت
  • در مدل کولر صنعتی 50000 به میزان 50000 CFM متر مکعب در ساعت
 5. ارتباط فن کولر با الکتروموتور کولر توسط پولی و تسمه دندانه دار مخصوص
 6. پره های کولر صنعتی با عرض زیاد برای ایجاد حجم هوای مطلوب
 7. کولر صنعتی با صدای بسیار کم مناسب و منطبق با فضاهای صنعتی
 8. توپی آلومینیومی مرکزی برای ارتباط با شفت با مقاومت و عمر بالا
 9. یاتاقان کولر مارک KYK ژاپن در سایز مناسب به همراه گریس خور
 10. بدنه کولر صنعتی آبی از جنس ورق گالوانیزه مرغوب با ضخامت 2 میلیمتر
 11. شاسی کولر صنعتی از آهن نبشی با استحکم بسیار بالا
 12. پمپ صنعتی و لوله کشی بهینه سازی شده برای آب رسانی شبکه خنک کننده
 13. شبکه خنک کننده پد سلولزی تبخیری 10 سانتیمتر یا پوشال صنوبر درجه یک
 14. انتخاب شبکه خنک کننده کولر صنعتی (سلولزی یا پوشال) طبق سفارش مشتری
 15. مخزن و تشت آب کولر آبی صنعتی از جنس گالوانیزه مقاوم در برابر پوسیدگی
 16. رنگ بدنه کولر دو دست رنگ کامل اپوکسی همراه با عملیات زیرسازی بدنه کولر
 17. فضای سرمایش کولر صنعتی آبی:
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 13000 مناسب فضای 1300 متر مکعب
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 18000 مناسب فضای 1800 متر مکعب
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 25000 مناسب فضای 2500 متر مکعب
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 50000 مناسب فضای 4500 متر مکعب
  توجه: این فضای سرمایش کولر تقریبی است و با توجه به محیط استفاده شما و آب و هوای اقلیمی متفاوت است. در این زمینه قبل از سفارش و انتخاب مدل می‌توانید با کارشناسان فنی سهند هواساز مشورت فرمایید: 55029125-021
 18. الکتروموتور کولر ساخت کارخانه موتوژن یا کایجلی چین طبق سفارش مشتری
 19. کولر با مصرف برق بسیار پایین و راندمان انرژی بالا برای صرفه جویی در مصرف برق
 20. با قابلیت نصب اینورتر بر روی کولر صنعتی آبی برای تغییر دور فن کولر
 21. اینورتر سفارشی از مدل kinco تکنولوژی امریکا و IGBT آلمان دارای 18 ماه گارانتی
 22. قابلیت نصب دستگاه تنظیم درجه حرارت برای اتوماسیون کولر صنعتی

مصارف و کاربرد کولر صنعتی

 • کولر آبی صنعتی بهینه سازی شده برای فضاهای صنعتی
 • کولر صنعتی کارخانجات و کولر کارخانه ها با فضای بزرگ و حجیم
 • کولر صنعتی گلخانه و سالن قارچ برای تنظیم دما در نقاط گرم و حاره
 • کولر آبی کارگاه ها و سوله های بزرگ و کوچک صنعتی و نیمه صنعتی
 • کولر آبی مناسب گلخانه، مرغداری، دامداری، دامپروری و...
 • سیستم سرمایش سالن های بزرگ و فضاهای صنعتی و عمومی
 • تجهیزات سرمایش و اتوماسیون صنعتی کارخانجات، سالن ها و...
 • کولر کارگاهی، کولر کارخانه ای، کولر سوله ها، کولر فروشگاه و سالن های بزرگ و...

ویژگی ها

 • صدای بسیار پایین کولر صنعتی آبی متناسب با محیط
 • پرتاب هوا عالی، خنک سازی فوق العاده کولر صنعتی
 • دارای یک سال گارانتی از تاریخ فروش با برگه ضمانت
 • ده سال خدمات پس از فروش کولر صنعتی آبی در سراسر ایران
 • عضویت در سامانه مشتریان سهند هواساز و پیگیری 24 ساعته مراحل سفارش

نحوه سفارش و خرید کولر صنعتی

برای سفارش کولر صنعتی آبی سهند هواساز مدل C1 می‌توانید با ما تماس بگیرید. کارشناسان ما صمیمانه پذیرای سوالات و آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره به موارد و مصارف صنعتی مورد نیاز شما مشتریان گرامی هستند.

جدول مشخصات فنی کولر آبی صنعتی با فن آکسیال

ظرفیت کولر صنعتی هوادهی (متر مکعب در ساعت) توان مصرفی (کیلو وات) طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm)
13000 13 1.1 140 86 145
18000 18 2 150 86 155
25000 25 2.5 160 86 165
50000 50 4 225 86 245

کولر صنعتی

دستگاه کولر آبی صنعتی فن سانتریفوژ مدل CS1

کولر، دستگاه کولر، دستگاه کولر صعتی، کولر صنعتی، کولر صنعتی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ, کولر آبی سانتریفوژ, کولر سانتریفوژ آبی, کولر فن سانتریفوژ, فن سانتریفوژ کولر, کولر کارگاهی، فن، هواکش، هوا کش، فن کولر، هواکش کولر، فن صنعتی، هواکش صنعتی، خنک کننده، کولر خنک کننده، خنک کننده صنعتی، فن خنک کننده، فن کولر، کولر فن، هوا خنک، هوای خنک، کولر خنک

مشخصات فنی

 1. راندمان کولر صنعتی بسیار بالا با مصرف انرژی بسیار کم
 2. دستگاه کولر صنعتی با فن سانتریفوژ پره استیل
 3. کولر صنعتی سانتریفوژ در چهار مدل:
  • کولر صنعتی 11000
  • کولر صنعتی 18000
  • کولر صنعتی 25000
  • کولر صنعتی 50000
 4. میزان هوادهی کولر صنعتی سانتریفوژ در چهار مدل شامل:
  • در مدل کولر صنعتی 11000 به میزان 11000 CFM متر مکعب در ساعت
  • در مدل کولر صنعتی 18000 به میزان 18000 CFM متر مکعب در ساعت
  • در مدل کولر صنعتی 25000 به میزان 25000 CFM متر مکعب در ساعت
  • در مدل کولر صنعتی 50000 به میزان 50000 CFM متر مکعب در ساعت
 5. دارای دو دریچه خروجی هوا با قابلیت کانال کشی
 6. دو دریچه برای ایجاد حجم هوای مطلوب و کانال کشی جداگانه
 7. صدای بسیار کم کولر صنعتی مناسب و منطبق با فضاهای صنعتی
 8. بدنه کولر صنعتی جنس ورق گالوانیزه مرغوب با ضخامت 2 میلی متر
 9. شاسی کولر صنعتی از آهن نبشی با استحکم فوق العاده بالا
 10. پمپ صنعتی و لوله کشی مناسب برای آب رسانی شبکه خنک کننده
 11. شبکه خنک کننده پد سلولزی تبخیری 10 سانتیمتر یا پوشال صنوبر درجه یک
 12. انتخاب شبکه خنک کننده کولر صنعتی (سلولزی یا پوشال) طبق سفارش مشتری
 13. مخزن و تشت آب کولر آبی از جنس گالوانیزه مقاوم در برابر پوسیدگی
 14. رنگ بدنه کولر دو دست رنگ کامل اپوکسی همراه با عملیات زیرسازی بدنه کولر
 15. فضای سرمایش کولر صنعتی آبی:
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 11000 مناسب فضای 1100 متر مکعب
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 18000 مناسب فضای 1800 متر مکعب
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 25000 مناسب فضای 2500 متر مکعب
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 50000 مناسب فضای 4500 متر مکعب
  توجه: این فضای سرمایش تقریبی است و با توجه به محیط استفاده و آب و هوای اقلیمی متفاوت است. در این زمینه قبل از سفارش و انتخاب مدل می‌توانید با کارشناسان فنی سهند هواساز مشورت فرمایید: 55029125-021
 16. الکتروموتور کولر ساخت موتوژن یا کایجلی چین طبق سفارش مشتری
 17. مصرف برق بسیار پایین و راندمان انرژی بالا برای صرفه جویی در مصرف برق
 18. قابلیت نصب اینورتر بر روی کولر صنعتی آبی برای تغییر دور فن کولر
 19. اینورتر سفارشی مدل kinco تکنولوژی امریکا و IGBT آلمان با 18 ماه گارانتی
 20. قابلیت نصب دستگاه تنظیم درجه حرارت برای اتوماسیون کولر صنعتی

مصارف و کاربرد کولر صنعتی

 • کولر آبی سانتریفوژ مناسب فضاهای صنعتی
 • کولر صنعتی کارخانجات و کولر کارخانه ها با فضای بزرگ
 • کولر صنعتی گلخانه و سالن قارچ برای تنظیم دما در نقاط گرم و حاره
 • کولر آبی کارگاه و سوله های بزرگ و کوچک
 • کولر آبی مناسب گلخانه، مرغداری، دامداری، دامپروری و...
 • سیستم سرمایش سالن های بزرگ و فضاهای صنعتی
 • تجهیزات سرمایش و اتوماسیون صنعتی کارخانجات
 • کولر کارگاهی، کولر کارخانه ای، کولر سوله ها، کولر فروشگاه و سالن های بزرگ و...

ویژگی ها

 • صدای بسیار پایین کولر صنعتی آبی
 • پرتاب هوا عالی، خنک سازی فوق العاده کولر صنعتی
 • دارای یک سال گارانتی از تاریخ فروش با برگه ضمانت
 • ده سال خدمات پس از فروش کولر صنعتی آبی در سراسر ایران
 • عضویت در سامانه مشتریان سهند هواساز و پیگیری 24 ساعته مراحل سفارش

نحوه سفارش و خرید کولر صنعتی

برای سفارش کولر صنعتی آبی سهند هواساز مدل C1 می‌توانید با ما تماس بگیرید. کارشناسان ما صمیمانه پذیرای سوالات و آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره به موارد و مصارف صنعتی مورد نیاز شما مشتریان گرامی هستند.

جدول مشخصات فنی کولر آبی صنعتی با فن سانتریفوژ

ظرفیت کولر صنعتی هوادهی (متر مکعب در ساعت) توان مصرفی (کیلو وات) طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm)
11000 11 2.5 105 105 120
18000 18 4 142 142 150
25000 25 5.5 166 160 165
50000 50 11 225 172 245

کولر صنعتی

دستگاه کولر آبی صنعتی فن آکسیال طرح CA1

کولر، دستگاه کولر، دستگاه کولر صعتی، کولر صنعتی، کولر کارگاهی، فن، هواکش، هوا کش، فن کولر، هواکش کولر، فن صنعتی، هواکش صنعتی، خنک کننده، کولر خنک کننده، خنک کننده صنعتی، فن خنک کننده، فن کولر، کولر فن، هوا خنک، هوای خنک، کولر خنک

مشخصات فنی

 1. راندمان کولر صنعتی بسیار بالا با مصرف انرژی بسیار کم
 2. دستگاه کولر صنعتی با فن آکسیال پره استیل
 3. کولر صنعتی طرح CA1 در چهار مدل:
  • کولر صنعتی 13000
  • کولر صنعتی 18000
  • کولر صنعتی 25000
  • کولر صنعتی 50000
 4. میزان هوادهی کولر صنعتی طرح CA1 در چهار مدل شامل:
  • در مدل کولر صنعتی 13000 به میزان 13000 CFM متر مکعب در ساعت
  • در مدل کولر صنعتی 18000 به میزان 18000 CFM متر مکعب در ساعت
  • در مدل کولر صنعتی 25000 به میزان 25000 CFM متر مکعب در ساعت
  • در مدل کولر صنعتی 50000 به میزان 50000 CFM متر مکعب در ساعت
 5. ارتباط فن کولر با الکتروموتور توسط پولی و تسمه دندانه دار مخصوص
 6. پره های کولر صنعتی سهند هواساز با عرض زیاد برای ایجاد حجم هوای مطلوب
 7. صدای بسیار کم کولر صنعتی مناسب و منطبق با فضاهای صنعتی
 8. توپی آلومینیومی مرکزی برای ارتباط با شفت با مقاومت و عمر بالا
 9. یاتاقان کولر صنعتی مارک KYK ژاپن در سایز مناسب همراه گریس خور
 10. بدنه کولر صنعتی جنس ورق گالوانیزه مرغوب با ضخامت 2 میلی متر
 11. شاسی کولر صنعتی از آهن نبشی با استحکم فوق العاده بالا
 12. پمپ صنعتی و لوله کشی مناسب برای آب رسانی شبکه خنک کننده
 13. شبکه خنک کننده پد سلولزی تبخیری 10 سانتیمتر یا پوشال صنوبر درجه یک
 14. انتخاب شبکه خنک کننده کولر صنعتی (سلولزی یا پوشال) طبق سفارش مشتری
 15. مخزن و تشت آب کولر آبی از جنس گالوانیزه مقاوم در برابر پوسیدگی
 16. رنگ بدنه کولر دو دست رنگ کامل اپوکسی همراه با عملیات زیرسازی بدنه کولر
 17. فضای سرمایش کولر صنعتی آبی:
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 13000 مناسب فضای 1300 متر مکعب
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 18000 مناسب فضای 1800 متر مکعب
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 25000 مناسب فضای 2500 متر مکعب
  • سرمایش کولر صنعتی مدل 50000 مناسب فضای 4500 متر مکعب
  توجه: این فضای سرمایش تقریبی است و با توجه به محیط استفاده و آب و هوای اقلیمی متفاوت است. در این زمینه قبل از سفارش و انتخاب مدل می‌توانید با کارشناسان فنی سهند هواساز مشورت فرمایید: 55029125-021
 18. الکتروموتور کولر ساخت موتوژن یا کایجلی چین طبق سفارش مشتری
 19. مصرف برق بسیار پایین و راندمان انرژی بالا برای صرفه جویی در مصرف برق
 20. با قابلیت نصب اینورتر بر روی کولر صنعتی آبی برای تغییر دور فن کولر
 21. اینورتر سفارشی از مدل kinco تکنولوژی امریکا و IGBT آلمان دارای 18 ماه گارانتی
 22. قابلیت نصب دستگاه تنظیم درجه حرارت برای اتوماسیون کولر صنعتی

مصارف و کاربرد کولر صنعتی

 • کولر آبی صنعتی مناسب فضاهای صنعتی
 • کولر صنعتی کارخانجات و کولر کارخانه ها با فضای بزرگ
 • کولر صنعتی گلخانه و سالن قارچ برای تنظیم دما در نقاط گرم و حاره
 • کولر آبی کارگاه و سوله های بزرگ و کوچک
 • کولر آبی مناسب گلخانه، مرغداری، دامداری، دامپروری و...
 • سیستم سرمایش سالن های بزرگ و فضاهای صنعتی
 • تجهیزات سرمایش و اتوماسیون صنعتی کارخانجات
 • کولر کارگاهی، کولر کارخانه ای، کولر سوله ها، کولر فروشگاه و سالن های بزرگ و...

ویژگی ها

 • صدای بسیار پایین کولر صنعتی آبی
 • پرتاب هوا عالی، خنک سازی فوق العاده کولر صنعتی
 • دارای یک سال گارانتی از تاریخ فروش با برگه ضمانت
 • ده سال خدمات پس از فروش کولر صنعتی آبی در سراسر ایران
 • عضویت در سامانه مشتریان سهند هواساز و پیگیری 24 ساعته مراحل سفارش

نحوه سفارش و خرید کولر صنعتی

برای سفارش کولر صنعتی آبی سهند هواساز مدل C1 می‌توانید با ما تماس بگیرید. کارشناسان ما صمیمانه پذیرای سوالات و آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره به موارد و مصارف صنعتی مورد نیاز شما مشتریان گرامی هستند.

جدول مشخصات فنی کولر آبی صنعتی با فن آکسیال

ظرفیت کولر صنعتی هوادهی (متر مکعب در ساعت) توان مصرفی (کیلو وات) طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm)
13000 13 1.1 140 86 145
18000 18 2 150 86 155
25000 25 2.5 160 86 165
50000 50 4 225 86 245

گالری عکس کولر صنعتی

کولر صنعتی آبی، کولر آبی صنعتی، کولر، کولر صنعتی، کولر کارگاهی، فن، هواکش، هوا کش، فن کولر، هواکش کولر، فن صنعتی، هواکش صنعتی، خنک کننده، کولر خنک کننده، خنک کننده صنعتی، فن خنک کننده، فن کولر، کولر فن، هوا خنک، هوای خنک، کولر خنک کولر, کولر صنعتی, کولر کارگاهی, فن, هواکش, هوا کش, فن کولر, هواکش کولر, فن صنعتی, هواکش صنعتی, خنک کننده, کولر خنک کننده, خنک کننده صنعتی, فن خنک کننده, فن کولر, کولر فن, هوا خنک, هوای خنک, کولر خنک

پشتیبانی